Skolebøger - et kvalitetsløft af folkeskolen


Med en omsætningsandel på 39 % (i 2022) udgør læremidlerne en meget væsentlig del af det samlede bogmarked. Samtidig oplever vi, at læremidler (og effekten af gode læremidler) ikke har en eksplicit position i uddannelsespolitiske sammenhænge.

Danske Undervisningsforlag mener, at investering i forlagsproducerede læremidler er den enkeltstående billigste, hurtigste og mest transformative katalysator for en række af de udfordringer, grundskolen, og dermed optaget til ungdomsuddannelserne, står overfor.

Vi arbejder derfor for at sætte den positive effekt af gode læremidler på den uddannelsespolitiske dagsorden.

Undersøgelse blandt danske lærere
Lærerne i den danske folkeskole skal have metode- og materialefrihed i deres undervisning. Og de skal have adgang til de læremidler, de har behov for. Det mener vi er en vigtig forudsætning for, at lærerne kan give varieret og motiverende undervisning.

Derfor har vi i Danske Undervisningsforlag fået foretaget en undersøgelse af, hvordan lærerne oplever deres udvalg af digitale og analoge læremidler. 405 lærere er blevet spurgt om deres oplevelse af digitale og analoge læremidler, udbuddet af analoge og digitale læremidler samt deres oplevelse af indflydelse på udvalget af læremidler. Ligeledes er lærerne blevet spurgt om, hvorvidt de foretrækker flere analoge eller digitale læremidler.

Hovedpointer fra undersøgelsen:

  • 3 ud af 4 lærere føler sig nødsaget til at bruge gratis materialer og en stor mængde fotokopier, da de ikke har tilstrækkelig adgang til et udvalg af opdaterede læremidler – både analoge og digitale. Og det selvom de oplever, at der kan være negative konsekvenser for elevernes læring, da de må nøjes med gratis materialer af ringere kvalitet.
  • Generelt efterspørger 2 ud af 3 lærere, at de får større indflydelse på valget af digitale og analoge læremidler, da frihed og medindflydelse giver lærerne bedre mulighed for at tilrettelægge undervisningen, som både er til gavn for lærere og elever.
  • Derudover finder 94 % af lærerne det lettere at forberede undervisningen, når de har gode læremidler til rådighed.
  • Kun hver fjerde lærer har en oplevelse af, at de har et tilstrækkeligt stort udvalg af analoge læremidler at vælge imellem, samtidig med at fire ud af fem lærere mener, at det er vigtigt, at der er et godt udvalg af analoge læremidler, for at de som lærere kan skabe gode rammer for undervisningen.

Læs hele lærerundersøgelsen:
Undersøgelse blandt danske lærere: Oplevelse af digitale og analoge læremidler i folkeskolen

“Nogle elever fordyber sig bedst i papir (trykte opgavebøger). Andre elever fungerer bedst i digitale læringsmidler. Det må ikke være enten eller.”
LÆRER, 43 ÅR

I perioden 25. oktober til 1. november 2023 er der blevet indsamlet 405 webbaserede interviews med lærere ved brug af Norstats webpanel på vegne af Dansk Undervisningsforlag. Dette antal besvarelser svarer til det typiske antal besvarelser ved denne type undersøgelse. Data er behandlet af RP Insight (Rud Pedersen).

Undersøgelsens resultater er et pålideligt udtryk for lærernes oplevelse af digitale og analoge læremidler og giver et godt indblik i lærernes oplevelse, mening og holdning til digitale og analoge læremidler.