Metadata


Danske Forlags metadatgruppe arbejder for at højne kvaliteten af metadata i Danmark.

Thema
Metadatagruppen har siden 2014 arbejdet på at implementere den internationale Thema-standard som nyt dansk klassifikationssystem i stedet for Boghandelens Varegrupper.

ONIX
Metadatagruppen arbejder med danske tilretninger af ONIX med henblik på at standardisere udvekslingen af metadata mellem udgivere og forhandlere med ONIX for books.

Den nationale metadatagruppe
Metadatagruppen har repræsentanter fra bl.a. Danske Forlag, Boghandlerforeningen, Saxo, Mofibo/Storytel, DBC, Bogportalen, Publizon og Dafolo. Møder er åbne for andre end repræsentanterne, så hvis du har interesse i at modtage information om tidspunkt for mødernes afholdelse samt referater, kan du henvende dig til Danske Forlag rdh@danskeforlag.dk