THEMA


Danske Forlag og Boghandlerforeningen har siden 2014 arbejdet på at implementere den internationale Thema-standard som nyt dansk klassifikationssystem i stedet for Boghandelens Varegrupper.

I september 2019 er det blevet obligatorisk at klassificere i Thema i Bogportalen, og DBK har i den forbindelse udsendt en skrivelse til samtlige forlag med titler oprettet i Bogportalen. 
Se brev fra DBK til forlag vedr. Thema i Bogportalen

Den danske version af Thema

Den danske udgave af Thema version 1.5
Vejledning i brugen af Thema version 1.4

Baggrund

I takt med at søgningen efter og salg af litteratur og lærebøger i stigende grad foregår online, stiger behovet for højere kvalitet af metadata for bl.a. at optimere brugen i forhold til forhandleres præsentation af bøgerne, søgemaskineoptimering, anbefalelsesalgoritmer osv. Jo bedre metadata forlagene kan levere, des bedre bliver mulighederne for at arbejde med bogsalget i de digitale salgskanaler.

Thema er et internationalt klassifikationssystem for bøger, som allerede er i brug i fx England, Sverige, Tyskland, Norge og USA, så brugen af Thema-klassifikationer vil sikre danske bøger bedre repræsentation i udenlandske søgemaskiner.
Danske Forlag er medlem af EDItEUR, som er en international gruppe, der udvikler standarder for bogbranchens elektroniske handel med bøger. Mere information om Thema kan ses på EDItEURs hjemmeside: http://www.editeur.org/151/Thema/.

Dansk metadatagruppe

Danske Forlags nationale metadatagruppe har repræsentanter fra bl.a. Danske Forlag, Boghandlerforeningen, Saxo, Mofibo/Storytel, DBC, Bogportalen, Publizon og Dafolo. Gruppen koordinerer arbejdet med oversættelse og vedligehold af den danske version af Thema og kommer med anbefalinger og foreslår initiativer, som sikrer Thema bredest mulig udbredelse i branchen. Møder er åbne for andre end repræsentanterne, så hvis du har interesse i at modtage information om tidspunkt for mødernes afholdelse samt referater, eller hvis du har forslag til tilføjelser til Thema-kategorierne, kan du henvende dig til Danske Forlag rdh@danskeforlag.dk