Andet


Deling af forfatterdata 

DBK og Publizon forventer i stigende grad at modtage data om forfatterne fra forlagene, som er omfattet af de databeskyttelsesretlige regler. Det kan f.eks. være oplysninger om navn, alder, køn og andre oplysninger om forfatteren af mere privat karakter. Problemstillingen er blevet rejst i Danske Forlags metadatagruppe, og vi har været i dialog med både DBK og Publizon. Forlagene bør derfor være opmærksomme på følgende:
 
DBK og Publizon har allerede i deres standardbetingelser anført, at de er selvstændigt dataansvarlige, og at der derfor ikke er behov for databehandleraftaler.
 
Det betyder, at forlagene skal sørge for at iagttage oplysningspligten over for forfatterne. Det kan f.eks. ske ved, at der i forfatteraftalerne henvises til forlagets privatlivspolitik, hvor følgende f.eks. kan tilføjes: ”Forlaget deler dine personoplysninger med relevante aktører i distributionskæden, herunder forhandlere”.


Brug af musik fra Kodas repertoire i lydbøger

Forlag, som ønsker at bruge musik fra Kodas repertoire i lydbøger, skal være opmærksomme på, at det iflg. Kodas praksis ikke er forlaget, men den tjeneste, der stiller lydbogen til rådighed, som har ansvaret for at klarere komponist- og sangskriverrettigheder for den offentlige brug. Forlaget skal selv klarere komponist- og sangskriverrettigheder ift. at indarbejde et musikværk i en konkret lydbog, og forlaget skal selv klarere eventuelle artist- og indspilningsrettigheder.
Danske Forlag har udarbejdet et notat om rettighedsklareringen af 22. juni 2022, som medlemmer kan få adgang til ved henvendelse til rdh@danskeforlag.dk.


Copydan Tekst og Node ændrer registreringspraksis for at sikre korrekt vederlagsfordeling

Copydan Tekst og Node ændrer pr. 1. august 2022 registreringspraksis, som betyder, at materiale frasorteres i registreringsprocessen, hvis rettighedshaveren bag aktivt har opfordret til indberetning af materialet. Ændringen sker for at sikre stikprøvernes og fordelingsgrundlagets validitet og skyldes, at Tekst og Node over tid har observeret, at rettighedshavere aktivt er begyndt at opfordre skoler og lærere til at indberette netop deres materiale. Det medfører en betydelig risiko for en skævvridning af stikprøven og dermed for fordelingen af kopivederlagene blandt rettighedshaverne.
I kan læse mere om ændringen, og hvordan man overholder den nye registreringspraksis her.


Hjælp til arbejde med diversitet i forlagsbranchen

På kvindernes kampdag den 8. marts lancerede PublisHer et værktøj for forlag, som ønsker at arbejde med at fremme diversitet og inklusion i forlagsbranchen. Værktøjet er baseret på en omfattende undersøgelse og interviews med kvinder i forlagsbranchen og indeholder instruktioner og vejledninger om, bl.a. hvordan man sikrer engagement, får igangsat politikker og processer, rekruttering og strategier for en inkluderende arbejdsplads. PublisHer er et internationalt kvindenetværk for kvinder i bogbranchen. Det blev grundlagt i 2019 af Bodour Al Qasimi, som nu er formand for den internationale forlæggerforening, IPA. 
Se værktøj og guidelines.


Licensbetingelsernes betydning for retten til Copydan-vederlag

Danske Forlag har udarbejdet et notat til medlemmerne om betydningen af licensbetingelserne for retten til Copydan-vederlag ved skolernes og gymnasiernes kopiering af digitale læremidler. Notatet kan fås ved henvendelse til rdh@danskeforlag.dk


Danske Forlags notat om sikkerhed ved salg af e- og lydbøger

Forlagenes digitale udgivelser i form af e-bøger og lydbøger distribueres via en række kommercielle tjenester, hvor salget foregår både til download og som streaming. Publizon står for en stor del af distributionen, men forlagene leverer også filer direkte til salgsplatformene. Danske Forlag har lavet et notat, som slår ned på en række punkter omkring beskyttelse og information om, hvad der er lovligt ift. deling. Notatet indeholder opmærksomhedspunkter, som det enkelte forlag kan overveje i forbindelse med salget af e-bøger og lydbøger. Notatet kan fås ved henvendelse til rdh@danskeforlag.dk.


Fagfællebedømmelse

Danske Forlag har på opfordring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet et logo, som forlagene opfordres til at benytte i de bøger, der er fagfællebedømt, fx videnskabelige monografier.
Logo kan rekvireres ved henvendelse til rdh@danskeforlag.dk.
Se Danske Forlags notat om fagfællebedømmelse

Det administrative set-up omkring BFI er afviklet som følge af den politiske aftale fra den 3. december 2021 ”Aftale om basismidler til forskning”.


Mærkning af engangsmaterialer

Copydan Tekst og Nodes aftaler med uddannelsesinstitutionerne forbyder kopiering af engangs-materialer. Danske Forlag anbefaler, at undervisningsforlagene markerer, at der er tale om et engangs-materiale ved at benytte et anbefalet standardlogo.


Vejledning fra KODA om musikklarering

Se KODAs vejledning om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online, fx musik i online lydbøger, baggrundsmusik på hjemmesider og musik i apps eller online spil.
Vejledning fra KODA om musikklarering