Andre nyttige ressourcer og information


Her henvises til andre kilder og organisationer, som med fordel kan inddrages i arbejdet med grøn bogbranche.

Den norske Forleggerforening: Ansvarlig Anskaffelse av Trykkmaterialer
I 2019 udgav Den norske Forleggerforening en dybdegående rapport om anskaffelse af trykmaterialer, som har til formål at vejlede og hjælpe deres medlemmer med ansvarlig anskaffelse af tryksager. Rapporten indledes med en beskrivelse af ansvarlig papiranskaffelse og en definition af kontroversielt papir. Derefter gives anbefalinger til en papiranskaffelsespolitik, og der opstilles en oversigt over værktøjer og tiltag, som kan benyttes til at minimere brug af kontroversielt papir. Dernæst opgøres et system for scoring/gradering af papirkvaliteter, som forlag kan bruge som guide til deres papiranskaffelsespolitik og målsætning. Dermed indeholder rapporten praktiske forslag til, hvordan forlag kan minimere risikoen for at bruge træ fra kontroversielle kilder.

Læs den fulde rapport for at lære mere om papirets oprindelse og ansvarlig anskaffelse af trykmaterialer.

GRAKOM
Grafisk Kommunikation og Medier (GRAKOM) har længe arbejdet med at udbrede viden om og støtte udviklingen af miljø- og klimavenlig grafisk produktion. I den forbindelse har GRAKOM også udarbejdet en række materialer, der er nyttige for forlag i deres arbejde med grøn bogbranche.

GRAKOM og Danske Forlaget har indgået et samarbejde, hvorved Danske Forlags medlemmer kan få adgang til GRAKOMs miljøordning og ressourcer på lige fod med GRAKOMs egne medlemmer. Dette indebærer bl.a. rådgivning fra GRAKOMs miljøkonsulenter til at løse interne klimaopgaver.

Du kan læse mere om GRAKOMs kampagne, Tryk Med Ansvar, her. Her kan du også finde information om miljømærkninger, CSR-ordninger og meget mere. GRAKOM har også udarbejdet en række materialer under titlen “Når kunden spørger til...”:

Når kunden spørger til tryksagens miljøpræstation” giver et overblik over de væsentlige miljømærkninger for produktionen af tryksager.

Når kunden spørger til papir og miljø” giver information om papirets miljøpåvirkning, og hvad man skal være opmærksom på ved papirvalg.

BIC Green Hub – Book Industry Communication
Det er ikke kun i Danmark at grøn bogproduktion er kommet i fokus. Den britiske forening Book Industry Communication har også igangsat et arbejde med grøn bogbranche. I den forbindelse har de udviklet initiativet BIC Green Hub, hvor virksomheder fra hele bogens værdikæde kan deltage og lære mere om ansvarlig og miljøvenlig bogproduktion. På BICs hjemmeside kan man finde flere ressourcer og tiltag, som man kan læne sig op ad.

BIC har udviklet event-serien BIC Green Brunches, en række digitale begivenheder med oplæg om grønne tiltag igennem hele bogens værdikæde. På hjemmesiden kan man både registrere sig som deltagende i fremtidige begivenheder samt få adgang til optagelser af de foregående arrangementer.

Klimapartnerskaberne
Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum. De forskellige klimapartnerskabsrapporter kan læses her og give inspiration til, hvordan bogbranchen videre kan arbejde med grøn omstilling, samt støtte op om de nationale tiltag. 

Miljømærkninger
For viden om diverse miljømærkninger og deres betydning kan der læses mere her.