Danske Forlags ressourcer til forlag


Læs Danske Forlags rapport Towards Environmentally Conscious Publishing.

Danske Forlag opfordrer forlagene til at arbejde for grøn omstilling og har som hjælp udarbejdet en række ressourcer, som kan hjælpe forlagene med implementering af rapportens anbefalinger.

Forlagene opfordres til at trykke bøgerne på FSC-mærket papir
I forbindelse med arbejdet med grøn bogbranche er papir et yderst vigtigt fokusområde. I overensstemmelse med rapportens anbefaling 2. Papir: Opfordring til at benytte FSC-mærket papir har Danske Forlag derfor igangsat en indsats for at øge mængden af FSC-mærket papir i den danske bogproduktion.

I november 2020 foretog Danske Forlag en begrænset medlemsundersøgelse for at undersøge forlagenes papirvalg i 2019. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at branchen i 2019 benyttede ca. 85 pct. FSC-mærket papir i den samlede produktion.

På basis af denne undersøgelse har Danske Forlag sat et mål om, at branchen benytter 100 pct. FSC-mærket papir inden udgangen af 2025.

Læs afrapportering af undersøgelsen her.

Danske Forlag har været i dialog med DBK, som i Bogportalen nu har gjort det muligt for forlagene at sætte et flueben under "rediger produkt", som vil gøre det muligt for boghandlerne at se og oplyse kunden om, hvorvidt en bog er trykt på FSC-mærket papir.

Mærkning
For at tydeliggøre bogens klimaaftryk og betydning for miljøet anbefaler Danske Forlags udvalg for grøn bogbranche, at forlaget angiver flg. beskrivende tekst under FSC-logoet:

FSC®-mærket er din sikkerhed for, at vores papir kommer fra bæredygtigt drevne FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder.

Eco-designguide
Beslutningerne, der tages i bogens designfase, har afgørende betydning for miljøpåvirkningerne igennem hele bogens produktionsproces. Derfor har Danske Forlag udviklet en designguide til foreningens medlemmer, der sætter fokus på miljø og klima i designfasen.

Danske Forlag har et mål om, at de 10 største forlag og 80 pct. af de øvrige medlemsforlag har taget designguiden i brug inden udgangen af 2025.
Læs designguiden her.

Guide til valg af trykkeri
Valg af trykkeri har stor betydning for bogens klima- og miljøpåvirkning. I forbindelse med rapportens anbefaling 3. Print: Oprettelse af guide til valg af printer og trykkeri har Danske Forlag udviklet en guide til trykkerivalg, der indeholder vejledende principper og anbefalinger til at vælge et grønnere trykkeri. Guiden bidrager også med forslag til, hvordan forlagene kan samarbejde med eksisterende underleverandører for at forbedre deres grønne profil.

Danske Forlag har et mål om at, de 10 største forlag og 80 pct. af de øvrige medlemsforlag har taget guiden i brug inden udgangen af 2025. I fremtiden forventes det, at man vil kunne sætte mål for mængden af produktionen, der lever op til de forskellige parametre opsummeret i guiden.
Læs trykkeriguiden her

Tilbud til Danske Forlags medlemmer om brug af GRAKOMs miljø- og konsulentrådgivning
Medlemmer af Danske Forlag kan benytte rådgivningen uden beregning via telefon, mail eller mod brugerbetaling ved rådgivning i forbind­else med egentlige opgaveforløb. GRAKOMs timepris for rådgivning tager udgangspunkt i kr. 1250,00, men langt de fleste opgaver løses på en fast aftalt maksimal pris, og opgaver af en karakter på mere end 10 timer afregnes til lavere timepriser gradueret efter omfang. Det kan f.eks. være rådgivning om  klimaregnskab, gennemgang af virksomhedens miljøforpligtelser m.m.
Se GRAKOMs folder Rådgivning til Danske Forlags medlemmer, Miljø, klima, arbejdsmiljø og CSR.

Anbefaling om mere tydelighed omkring FSC-mærket
Vi hører fra boghandlerne, at kunderne efterlyser mere tydelighed og transparens ift. bogens klimaaftryk og betydning for miljøet. Danske Forlags udvalg for grøn bogbranche anbefaler, at forlaget angiver flg. beskrivende tekst under FSC-logoet:

FSC®-mærket er din sikkerhed for, at vores papir kommer fra bæredygtigt drevne FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder.

Det er vigtigt, at der kommer ® efter FSC, første gang det nævnes.