Lov om tilgængelighed vedtaget i Folketinget

Loven om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester er nu vedtaget i Folketinget, og det betyder, at e-bøger fra 28. juni 2025 skal opfylde lovens krav om tilgængelighed. I den vedtagne lov gælder kravet alle e-bøger. Dvs. at de e-bøger, der allerede er på markedet pr. 28. juni 2025, også skal være tilgængelige for personer med handicap.

Det er forhandleren, dvs. f.eks. streamingtjenester og e-Reolen, som har ansvaret for, at e-bøgerne er tilgængelige. Det rejser en række ubesvarede spørgsmål, f.eks. ift. hvordan det konkret vurderes, om en e-bog er undtaget fra lovens tilgængelighedskrav, fordi tilgængelighed vil udgøre en uforholdsmæssig byrde m.m. Det kan f.eks. være tilfældet for meget komplekse studie- og fagbøger.

Danske Forlag har indledt en række møder med Sikkerhedsstyrelsen om en vejledningsindsats, så kravene og ansvaret bliver mere tydeligt. Sideløbende følger vi implementeringen i andre lande tæt, da Erhvervsministeriet har tilkendegivet, at de er klar til at ændre loven, hvis det viser sig, at Danmark har overimplementeret. Erhvervsminister Simon Kollerup har i forbindelse med lovbehandlingen gentagne gange understreget, at det ikke er intentionen, at loven skal få den konsekvens, at e-bøger bliver trukket fra markedet.

Se Danske Forlags synspunkter fra lovbehandlingen: Læs mere