Pædagoguddannelsen skal have børnebøger og højtlæsning som kompetencemål for de studerende

Små børn kan ikke selv læse. De har brug for en voksen, der tager dem i hånden og åbner bøgernes verden sammen med dem. Derfor mener Dansk Forfatterforening og Danske Forlag, at børnebøger og højtlæsning skal skrives eksplicit ind som del af pædagoguddannelsens bekendtgørelseUddannelses- og forskningsministeren har igangsat et ambitiøst evalueringsprogram af pædagoguddannelsen. Det skal understøtte, at der også fremover uddannes dygtige pædagoger. Som bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ser ud i dag, kan de studerende gå gennem en hel uddannelse uden at blive præsenteret for børnelitteraturen. Vi foreslår, at det i den nye bekendtgørelse ift. Kompetencemål tilføjes, at "Den studerende har viden om såvel ny som gammel børnelitteratur, ved hvordan den opsøges, og kan formidle og anvende den i praktiske pædagogiske sammenhænge bl.a. igennem højtlæsning”. Desuden bør læsning, litteratur og fortællinger prioriteres således, at de eksplicit fremgår af professionshøjskolernes studieordninger, hvilket vi bemærker, at de ikke gør i dag.
Se Dansk Forfatterforening og Danske Forlags input til evaluering af pædagoguddannelsen.