Forlag og forfattere afslutter MeToo-undersøgelse

Den af Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag iværksatte anonyme advokatundersøgelse vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed i kontaktfladen mellem forlag og forfatterstand er nu afsluttet.

Advokat Pernille Backhausen, som har været ansvarlig for undersøgelsen, konkluderer:

”Der er ikke noget i indberetningerne, der tyder på, at branchen har et omfattende problem med uønsket seksuel opmærksomhed i kontaktfladen mellem forlag og forfatterstand. Indberetningerne tegner således ikke et generelt billede af, at branchen har grundlæggende strukturelle udfordringer. Der er tale om enkeltstående hændelser, der ligger inden for, hvad man - desværre - vil genkende i de fleste brancher. Indberetningerne og hændelserne har dog naturligvis den individuelle alvor, som indberetningerne af hændelserne angiver at have.”

I alt er der modtaget 72 indberetninger, hvoraf 30 ligger inden for undersøgelsens ramme og oplyser om uønsket seksuel opmærksomhed i form af bemærkninger, fysisk berøring og opfordring til at bytte seksuel opmærksomhed mod positiv behandling. 18 af disse episoder ligger indenfor de sidste 10 år.

Direktør for Danske Forlag, Christine Bødtcher-Hansen, udtaler:

”Det er godt at konstatere, at undersøgelsen ikke tyder på, at der i forholdet mellem forfatterne og forlagene er tale om strukturelle udfordringer ift. uønsket seksuel opmærksomhed. Men vi noterer også, at der er forfattere, som har haft dårlige oplevelser i samarbejdet med deres forlag. Som forlag har vi et stort ansvar for, at der er et godt og professionelt miljø i branchen, og vi ser frem til et mere formaliseret samarbejde med forfatterforeningerne, som skal understøtte en branche, hvor vi behandler hinanden med respekt.”

Se pressemeddelelse.