Danske Forlags generalforsamling, overrækkelse af Jubilæumslegat og middag 2024

De personlige medlemmer inviteres til generalforsamling, overrækkelse af Jubilæumslegat og middag i forlængelse af inspirationsseminar.

Mere følger.