Bogmarkedet


"Bogen og litteraturen vilkår 2023"
(Bogpanelets årsrapport 2023)

Vilkårene for oversat litteratur i Danmark - med fokus på oversættelser til dansk gennem de sidste 10 år
(Johanne Gormsen Schmidt; Bogpanelet 2022)
Rapporten viser, at produktionen af oversat litteratur er stigende, samtidig med at interessen for uoversatte engelsksprogede titler øges særligt blandt unge læsere. Der ses en opblomstring af små, passionsdrevne oversættelsesbaserede forlag, som står for en stigende del af den oversatte litteratur. Rapportens forfatter, Johanne Gormsen Schmidt, påpeger, at det kan få betydning for de små forlag, at Kunstfonden bevilliger støtte til færre udgivelsesprojekter, som så til gengæld får flere støttemidler. De små forlag har vanskeligheder på det digitale bogmarked, hvor rapporten påpeger, at streamingtjenesterne er indrettet på en måde, der lukker de små spillere ude. Til gengæld gør bibliotekstilbuddet eReolen en stor forskel for de forlag, der udgiver oversat kvalitetslitteratur i digitale formater.
Se Kulturministeriets pressemeddelelse her

"Bogen og litteraturens vilkår 2022"
(Bogpanelets årsrapport 2022)
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt sætter i pressemeddelelsen fokus på læsning og bøgernes betydning. Ministeren udtaler bl.a., at ”læsning kan give os nye perspektiver, både på os selv og samfundet, og det kan udvikle vores evne til fordybelse og medfølelse” og at ”I en tid med nye medievaner er det vigtigt, at vi holder fast i bøgerne – analogt og digitalt.”
Rapporten indeholder vigtige budskaber om
- at det fremmer interessen for læsning, når man står med bogen i hånden, og at dette skal ses i lyset af faldende bogbestand på biblioteker, og at biblioteker erstattes af beskedne afhentnings- og afleveringssteder
- at samfundskrise med inflation også rammer bogkulturen, at det i denne situation er vigtigt, at alle har mulighed for adgang til gode bøger både til fritid og i undervisning, og at det offentlige her har en vigtig opgave at løfte. Det pointeres, at det er vigtigt, at alle aldersklasser og sociale grupper har del i en righoldig bogkultur, hvis litteraturen igen skal hjælpe os igennem samfundskrisen.

Børn i centrum for litteraturformidling
Kulturministeriets Bogpanel har offentliggjort publikationen Børn i centrum for litteraturformidling - forskning og praksis om børns læselyst og formidling af litteratur på biblioteker, skoler og i dagtilbud. Et gennemgående tema er, at børns motivation for at læse øges, når de bliver inddraget og lyttet til, og når de taler med andre børn om litteratur.
(Bogpanelet 2022)

Faglitteraturens aktuelle status og vilkår
Kulturministeriets Bogpanels specialrapport om faglitteratur, som samler en stor mængde relevant viden om faglitteraturens aktuelle status og vilkår. Rapporten fremhæver, at den danske faglitteratur er populær blandt læserne på trods af den øgede globalisering af samfundet og medieudbuddet. Det tilskrives, at læserne søger efter nærhed og identifikation i bøgerne, eller at de ønsker at forstå verden ud fra et velkendt perspektiv. Det problematiseres, at danske forskere mangler incitamenter til at skrive formidlingsbøger, der henvender sig til almene læsere uden for universiteterne. Det skyldes, at forskerne bliver tilskyndet til at skrive på engelsk og publicere artikler i akademiske tidsskrifter, da det er karrierefremmende.
(Bogpanelet juni 2022)

"Bogen og litteraturens vilkår 2021"
(Bogpanelets årsrapport 2021)

"Bogen og litteraturens vilkår 2020"
(Bogpenalets årsrapport 2020)
Fakta om Bogpanelets årsrapport 2020

"Bogen og litteraturens vilkår 2019"
(Bogpanelets årsrapport 2019)
Fakta om Bogpanelets årsrapport 2019

"Bogen og litteraturens vilkår 2018"
(Bog- og Litteraturpanelets årsrapport - 2018)
Hovedpointer fra "Bogen og litteraturens vilkår 2018"

"Forandringer i forlagsbranchen"
(Bog- og Litteraturpanelet 2018)

"Sortiment af bøger i fysiske bogudsalg i Danmark"
(Bog- og Litteraturpanelet - 2017)
Se pressemeddelelse på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

"Bogen og litteraturens vilkår 2017"
(Bog- og Litteraturpanelets årsrapport - 2017)

"Bogen og litteraturens vilkår 2016"
(Bog- og Litteraturpanelets årsrapport - 2016)
Engelsk version:
"Books and Literature Status Review 2016"

"Bogen og litteraturens vilkår 2015"
(Bog- og Litteraturpanelets årsrapport - 2015)