Læremidler


Undersøgelse blandt danske lærere om deres oplevelse af digitale og analoge læremidler i folkeskolen
Interviews af danske lærere om deres oplevelse af digitale og analoge læremidler i folkeskolen foretaget på vegne af Danske Undervisningsforlag viser

  • at manglende indflydelse på valg af læremidler påvirker undervisningskvaliteten
  • at større vekselvirkning mellem læremidler skaber et bedre undervisningsmiljø
  • at et større og bedre udvalg af analoge læremidler vil være til gavn for eleverne.

Undersøgelse blandt danske lærere: Oplevelse af digitale og analoge læremidler i folkeskolen
(Danske Undervisningsforlag 2024)

Læremiddel.dk årsberetning 2022
Årsberetning 2022

Kortlægning: En velfungerende digital hverdag med plads til forbedring
En kortlægning blandt lærere i folkeskolen af deres digitale hverdag viser bl.a., at mens analoge læremidler bliver købt lokalt på skolerne, købes digitale læremidler i større grad centralt i kommunen. 64 % af lærerne vurderer, at de i høj grad har indflydelse på indkøbet af digitale læremidler, og 92 % vurderer, at kvaliteten af de digitale læremidler er overvejende god. Dog mener omkring 40 %, at udvalget af både digitale og analoge læremidler er for lille.
Lærerens digitale hverdag
(Styrelsen for It og Læring - 2021)

Digitalisering i undervisningen som et middel til øget kvalitet i undervisningen
Rapporten fokuserer på erhvervsakademiernes strategiske og konkrete arbejde med at øge brugen af digitale læringsteknologier, herunder de muligheder og udfordringer, der er forbundet med en øget digitalisering.
Et digitalt løft. Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen
(EVA - Danmarks Evalueringsinstitut - 2015)

Undersøgelse om danske lærebøger på universiteterne
Undersøgelsen blandt studieledere på landets otte universiteter viser bl.a., at danske lærebøger bruges i de fleste fag på universitetsuddannelserne, og at de er af god faglig kvalitet. Dog skriver færre undervisere lærebøger i dag end tidligere, hvilket skyldes manglende anerkendelse generelt, og at underviserne har mindre tid til at skrive.
Danske lærebøger på universiteterne
(Dansk Universitetspædagogisk Netværk og Danske Forlag - april 2015)

Betydningen af lærebøger i uddannelsessystemet
Rapporten fokuserer på betydningen af højkvalitets lærebøger i uddannelsessystemet med udgangspunkt i engelske forhold og argumenterer for, at godt strukturerede lærebøger er afgørende for at realisere nationale uddannelsesmål og understøtte effektiv undervisning.
Why textbooks count. A policy paper
(University of Cambridge - nov. 2014)

Forskningsbaseret bidrag til anbefalinger, pejlemærker og kriterier i forbindelse med udmøntning af midler til indkøb af digitale læremidler
Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler
(Undervisningsministeriet - aug. 2013)

Bidrag til den afsluttende evaluering af gennemførelsen af Den Internationale Handlingsplan for FN's Læsefærdighedsårti: Uddannelse for alle
Literacy from a Right to Education Perspective
(UNESCO - 2013)