Læremidler


Læremiddel.dk - årsberetning 2022

"Lærerens digitale hverdag"
En kortlægning blandt lærere i folkeskolen af deres digitale hverdag viser bl.a., at mens analoge læremidler bliver købt lokalt på skolerne, købes digitale læremidler i større grad centralt i kommunen. 64 % af lærerne vurderer, at de i høj grad har indflydelse på indkøbet af digitale læremidler, og 92 % vurderer, at kvaliteten af de digitale læremidler er overvejende god. Dog mener omkring 40 %, at udvalget af både digitale og analoge læremidler er for lille.
(Styrelsen for It og Læring - 2021)

"Et digitalt løft. Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen"
(EVA - Danmarks Evalueringsinstitut - 2015)

"Danske lærebøger på universiteterne"
(Dansk Universitetspædagogisk Netværk og Danske Forlag - april 2015)

"Why textbooks count. A policy paper"
(University of Cambridge - nov. 2014)

"Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler"
(Undervisningsministeriet - aug. 2013)

"Literacy from a Right to Education Perspective"
(UNESCO - 2013)