Danske Forlag og Dansk Forfatterforening opfordrer til, at den kunstneriske frihed ikke berøres af lovforslaget om utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning

I de to organisationers høringssvar fremgår det, at den kunstneriske frihed bliver indskrænket til fordel for hensynet til religiøse sensibiliteter. Det er en helt essentiel del af et kunstnerisk virke at kunne arbejde frit og åbent med symboler af enhver art, herunder i kritisk, eksperimenterende og tankevækkende øjemed. Et abstrakt forbud mod 'utilbørlighed' i omgangen med symboler er et helt uacceptabelt grundlag for et samfund baseret på en mangfoldighed af menneskelige udtryksformer.

Høringssvaret indeholder også en kritik af, at lovforslaget ikke har været udsendt i høring til kunstneriske og publicistiske organisationer

Se høringssvaret her.