Ikke politisk flertal for lovforslag om moms på visse kunstneriske ydelser

Den 9. juni blev lovforslaget om moms på visse kunstneriske ydelser behandlet i Folketinget. Forslaget havde mistet sin opbakning, efter at en advokatredegørelse til Skatteudvalget havde konkluderet, at EU-retten ikke stiller krav om moms på tv-rettigheder. Det oprindelige lovforslag, som blev fremsat i efteråret 2021, indebar, at forfattere blev momspligtige, hvilket ville indebære betydelige administrative byrder for både forlag og forfattere. Det gjorde bl.a. Danske Forlag opmærksom på (læs mere her), og da loven blev fremsat i  januar 2022, var denne del af lovforslaget ændret, og det blev præciseret, at ydelser leveret af forfattere er undtaget fra moms.
Derfor har det lovforslag, som nu er blevet endeligt opgivet, ikke haft nævneværdig betydning for bogbranchen. Men vi glæder os naturligvis over, at vores kolleger i andre dele af kulturbranchen slipper for en kulturmoms.