Tilgængelighed i web- og appbaserede læremidler

Dansk Blindesamfund har udtrykt ønske om, at web- og appbaserede læremidler også skal være en del af loven om tilgængelighed i produkter og tjenester for mennesker med handicaps. Danske Forlag mener ikke, at web- og appbaserede læremidler skal omfattes af loven. Der er en høj grad af kompleksitet i disse digitale læremidler, som hverken direktivet eller det fremsatte lovforslag tager højde for.
Vi har understreget, at Danske Forlags medlemmer ønsker at understøtte tilgængelighed for elever og studerende med handicaps. Men det sker bedst ved en dialog med Børne- og Undervisningsministeriet, hvor der også tages højde for, at der opretholdes diversitet, innovation, motivation mv. i læremidlerne, og hvor vi sikrer, at også små og mellemstore forlag kan være i markedet.