Danske børns læseevner i bund

Danske forskere har netop offentliggjort resultaterne af den internationale PIRLS-undersøgelse, som viser bekymrende resultater ift., at danske 4.-klasseelevers læsekompetence aldrig har været lavere. Næsten 25 procent af eleverne i 4. klasse kan hverken fortolke, læse mellem linjerne eller læse kildekritisk, og både elever og forældre læser sjældnere i deres fritid. Lederen af den danske udgave af PIRLS, lektor Simon Skov Fougt fra Aarhus Universitet, udtaler i Berlingske: "Vi skal i den grad sætte os og ned og sige: Hvad f … gør vi i den danske grundskole for at udvikle elevernes læsekompetence? For det er så fundamentalt i et demokrati, at du kan kommunikere", og professor Jeppe Bundsgaard minder os om, at man ikke bare læser i dansk, men også i de øvrige fag som f.eks. matematik, naturteknik og historie.

Det er vanvittigt vigtigt, at vi får vendt udviklingen nu, og der skal sættes tidligt ind. Vi ved, at børn, der får læst højt og læser, har markant bedre mulighed for at gennemføre en uddannelse og har bedre trivsel. Men læsningen skal stimuleres. Vi har gennem alt for lang tid nedprioriteret bogen og dybdelæsningens betydning. I mange daginstitutioner læses der slet ikke højt for børnene, og skolebibliotekerne er udsultede. De dybt nedslående resultater fra PIRLS undersøgelsen er en meget konkret anledning til, at der politisk bliver lavet en national indsats for en læsekultur for alle børn. Her er det oplagt, at undervisningsminister Mathias Tesfaye og kulturminister Jakob Engel-Schmidt tager hinanden i hånden, for det handler både om læsning og kultur.