Danske Forlag iværksætter undersøgelse om uønsket seksuel opmærksomhed internt på forlagene

Bogbranchen skal være et trygt sted at arbejde. Derfor har Danske Forlag sat fokus på uønsket seksuel opmærksomhed i branchen. Som led i arbejdet med at rådgive medlemmerne om, hvordan man kan forebygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed internt på forlagene, igangsætter Danske Forlag nu en anonym undersøgelse, hvor nuværende og tidligere medarbejdere i branchen kan afgive vidnesbyrd. Undersøgelsen følger i forlængelse af undersøgelsen med forfatterforeningerne om uønsket seksuel opmærksomhed i kontaktfladen mellem forlag og forfatterstand.

Undersøgelsen vil være åben i perioden 7. december 2020 –17. januar 2021 og vil blive udmøntet i en rapport fra SIRIUS advokater, hvor både anmeldere og angivne krænkere vil være anonymiseret.

Del gerne linket til undersøgelsen med medarbejdere og kolleger: https://danskeforlag.whistleblowernetwork.net/frontpage

I kan læse mere om undersøgelsen her.