Krav om tilgængelighed i e-bøger


Fra den 28. juni 2025 er der i lov om tilgængelighed krav om, at bl.a. e-bøger skal være tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelser eller handicap.

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om loven: https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tilgaengelighed-produkter-og-tjenester.

EU har ikke udviklet en ny særlig standard for e-bøger, da branchen allerede har udviklet epub-standarden, https://idpf.org/.

Den australske forlæggerforening har udviklet en vejledning, som kan bruges som inspiration til forlagenes arbejde:
Books without barriers – a practical guide to inclusive publishing.