Tilgængelighed i web- og appbaserede læremidler


Danske Forlags medlemmer ønsker at understøtte tilgængelighed for elever og studerende med handicaps. Vi er i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet om ensartede standarder for tilgængelighed, og Danske Forlag anbefaler, at der tages afsæt i svenske Specialpedagogiska skolmyndighetens vejledninger fordelt på hhv. fysisk tilgængelighed og kognitiv tilgængelighed i digitale læremidler: https://www.spsm.se/for-laromedelsproducenter/producera-tillgangliga-laromedel/i-digital-form/

Danske Undervisningsforlags principper for tilgængelighed i web- og appbaserede læremidler