Uønsket seksuel opmærksomhed


Danske Forlag lancerer kodeks mod seksuelle krænkelser

Bogbranchen skal være et trygt sted at arbejde, og som forlag har vi et ansvar for, at der er et godt og professionelt miljø i branchen. I Danske Forlag vil vi gerne være med til at understøtte en branche, hvor vi behandler hinanden med respekt.

Danske Forlag har udarbejdet et kodeks, som skal forebygge seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.
Danske Forlags kodeks mod uønsket seksuel opmærksomhed

Danske Forlag fik udført en anonym advokatundersøgelse vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed internt på forlagene i januar 2021. Undersøgelsen konkluderede, at der ikke var noget i de modtagne indberetninger, der tyder på, at branchen har et omfattende eller udpræget problem med uønsket seksuel opmærksomhed.  Undersøgelsen blev iværksat for at skabe et bedre fundament for foreningens arbejde med, at forlagsbranchen skal være en tryg branche både for forlagsmedarbejdere og forfattere. Det er positivt, at undersøgelsen konkluderede, at der ikke er noget, der tyder på, at vi i forlagsbranchen har omfattende problemer med uønsket seksuel opmærksomhed. Men det afholder os ikke fra at fortsætte arbejdet både i foreningen og i samarbejde med forfatterforeningerne om at understøtte en god og professionel kultur fremadrettet.

Pressemeddelelse: Danske Forlag afslutter undersøgelse om uønsket seksuel opmærksomhed internt på forlagene