Samarbejder

https://www.danskerhverv.dk/

Danske Forlag er medlem af Dansk Erhverv. Dansk Erhverv er en erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening, som repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger.


Dansk Erhverv
https://rettighedsalliancen.dk/

Danske Forlag er medlem af RettighedsAlliancen, som sikrer professionel håndhævelse af medlemmernes digitale rettigheder på internettet. I forhold til det politiske arbejde med at få styrket rammerne for håndhævelsen af rettighederne på internettet er det en stor fordel og styrke, at de kreative brancher står samlet. Direktør Christine Bødtcher-Hansen er formand for RettighedsAlliancens bestyrelse.

RettighedsAllliancen
http://tekstognode.dk/

Copydan Tekst & Node tilbyder kopiaftaler, som gør, at uddannelsesinstitutioner og virksomheder lovligt kan anvende kopier af ophavsretligt beskyttet tekst- og nodemateriale i deres arbejde. Samtidig arbejder vi for at sikre rettighedshaverne en fair og rimelig betaling for brug af deres materiale, hvilket kommer videnssamfundet og det danske kulturliv til gode.

Copydan Tekst og Node
https://www.internationalpublishers.org/