Udvalg og tillidsposter


Danske Forlag er repræsenteret i en række forskellige organer og udvalg - både eksterne og interne.

Råd, udvalg, bestyrelse Repræsentanter
EKSTERNE  
Bogforums Messeudvalg Julie Paludan-Müller, Gads Forlag, Camilla Høy, JP/Politikens Forlag, Christina Thiemer, Gyldendal, og Marianne Lenler, Gutkind Forlag
Copydan Tekst og Node

Cliff Hansen, Alinea

Suppleant:
Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag

Dansk Erhvervs mediepolitiske udvalg

Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag

Federation of European Publishers, FEP Morten Hesseldahl, Gyldendal, Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
FEP Educational Group Anders Hassing, Forlaget Columbus
Foreningen Uglevirke

Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten, Gert B. Nielsen, Forlaget Matematik, Marie Melson, JP/Politikens Forlag

Suppleant:
Gertrud Smith, Lindhardt og Ringhof

Forfatterskolens bestyrelse

Charlotte Jørgensen, Grif

Suppleant: Julie Paludan-Müller, Gads Forlag

International Publishers Association, IPA Morten Hesseldahl, Gyldendal, og Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Kulturstyrelsen, fokusgruppe vedr. internationale støtteordninger Jenny Thor, Gyldendal, Karina Bell Ottosen, Aarhus Universitetsforlag, og Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Nordisk Forlæggerråd Deltagerne i rådets møder udpeges af de respektive landes bestyrelser. Der er intet krav om, at deltagerne er medlem af de respektive landes bestyrelser.
Ophavsret.dk Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Projektgruppe vedr. skolemessen i Århus Tove From Jørgensen, GO Forlag
Projektgruppe vedr. Læringsfestivalen Tove From Jørgensen, GO Forlag
Rettighedsalliancens bestyrelse Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Udvalget for videnservice og rådgivning, Dansk Erhverv Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Statens Kunstfonds Repræsentantskab Lisbeth Elkjær Øland, Bibelselskabets Forlag
STIL, styregruppe for Materialeplatformen Cliff Hansen, L&R
Paritetisk nævn - Danske Professionshøjskoler Hanne Salomonsen, Gyldendal, Tawa Adetunji, Danske Forlag
Dialogforum - Danske Erhvervsskoler, Danske Landbrugsskoler og FGV Hanne Salomonsen, Gyldendal, Thomas Skytte, Praxis
INTERNE  
Danske Forlags bestyrelse

Morten Hesseldahl, Gyldendal (formand), Lene Juul, JP/Politikens Forlag (næstformand), Lars Boesgaard, L&R, Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten, Carsten Fenger-Grøndahl, Aarhus Universitetsforlag, Malene Schioldan, Modtryk, Tine Smedegaard Andersen, People's Press, Jacob Søndergaard, Gutkind Forlag, Mette Jokumsen, Gads Forlag

Danske Forlags Jubilæumslegat Pernille Follmann Ballebye, Kristeligt Dagblads Forlag, Malene Schioldan, Modtryk, Lene Juul, JP/Politikens Forlag, og Morten Hesseldahl, Gyldendal
Danske Undervisningsforlags forretningsudvalg Hanne Salomonsen (formand), Gyldendal, Cliff Hansen (næstformand), L&R, Tove From Jørgensen, GO Forlag, Anette Wad, DJØF Forlag, Lise Scharff, Polyteknisk Forlag, Birgit Vrå, Samfundslitteratur, Signe Lindskov Hansen, Dansk Psykologisk Forlag, Birte Ravn Østergaard, Systime, Gert B. Nielsen, Forlaget Matematik, Jonas Damgaard-Mørch, Forlaget Multivers, Martin Lindø Westergaard, Syddansk Universitetsforlag, Anders Hassing, Forlaget Columbus, Liselotte Mathiasen, Karnov Group, Morten Blichfeldt Andersen, Praxis
Digitalt udvalg Marianne Alenius, Museum Tusculanums Forlag, Jeppe Mossin, Gyldendal, Jeppe Branner, L&R, Jakob Harden, JP/Politikens Forlag, og Christine Bødtcher-Hansen (sekretær), Danske Forlag
Udvalg for tilgængelighed for læsehandicappede Henrik Gejlager, Gyldendal, Marianne Gulstad Pedersen, Publizon, Jeppe Branner, Lindhardt og Ringhof, Jakob Harden, JP/Politikens Forlag
Metadata-gruppe Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag, Bo Dybkær, Boghandlerforeningen, Martin Steenberg, Boghandlerforeningen, Lisbeth Degn, Gyldendal, Jacob Hald Pedersen, Gyldendal, Gertrud Smith, L&R, Jeppe Branner, L&R, Jan Saarup-Hansen, Polyteknisk Forlag, Kim Holmgaard, Saxo, Morten Dvinge, Saxo, Flemming Pedersen, DBK, Marie Melson, JP/Politikens Forlag, Jakob Harden, JP/Politikens Forlag, Steffen Sørensen, Publizon, Dave Kensinger, Aarhus Universitetsforlag, Marie Bilde, Pruneau, Tyge Brink, Mofibo, Line Jung Lindhard, DBC, Kim Jensen, Dafolo, Charlie Jensen, Arnold Busck, Finn Pedersen, Index Retail, Stig Kølbæk, Index Retail, Oline Møller-Thomsen, Storytel, Rikke Skov, Storytel, Rikke Detlevsen, Gads Forlag
Statistikudvalget Lars Holstener Didriksen (formand), Gyldendal, Anette Whitt, Politikens Forlag, og Henrik Nyholm, L&R. 
Grøn bogbranche trykt Christian Davidsen, Lindhardt og Ringhof, Morten Ladewig, Gyldendal, Tomas Henriksen, JP/Politikens Forlag, Gert Frost, DBK
Læselyst, børn og unges Elin Algreen-Petersen, Manuskriptskolen, Christian Bach, Lindhardt og Ringhof, Anne Mørch-Hansen, Gyldendal
Årsmødevalgte revisorer for Danske Forlag Michael Haase, Haase Forlag, og Anette Whitt, JP/Politikens Forlag